Logo stichting vrienden van Hakoena

Privacy-verklaring

Stichting Vrienden van Hakoena kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stichting Vrienden van Hakoena en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stichting Vrienden van Hakoena verstrekt. Stichting Vrienden van Hakoena kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Stichting Vrienden van Hakoena verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u door om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Stichting Vrienden van Hakoena uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Stichting Vrienden van Hakoena bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Stichting Vrienden van Hakoena verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op de website van Stichting Vrienden van Hakoena worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Vrienden van Hakoena gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Vrienden van Hakoena maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier het privacybeleid van Google aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt om rapporten over de website aan Stichting Vrienden van Hakoena te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting Vrienden van Hakoena heeft hier geen invloed op. Stichting Vrienden van Hakoena heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Vrienden van Hakoena verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stichtingvriendenvanhakoena.nl. Stichting Vrienden van Hakoena zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Vrienden van Hakoena neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Vrienden van Hakoena maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Vrienden van Hakoena verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Stichting Vrienden van Hakoena via info@stichtingvriendenvanhakoena.nl. www.stichtingvriendenvanhakoena.nl is een website van Stichting Vrienden van Hakoena. Stichting Vrienden van Hakoena is als volgt te bereiken:

Telefoon: 06 – 52 66 33 78

E-mailadres: info@stichtingvriendenvanhakoena.nl