Logo stichting vrienden van Hakoena

Organisatie

Gegevens:

  • Naam stichting: Stichting Vrienden van Hakoena
  • RSIN: 860491055
  • Ingeschreven bij de KvK onder nummer 76054004

Bestuurders:

  • Annie van Lanen: voorzitter
  • Jeroen van Appel: secretaris
  • Arnold Steeg: PR
  • Paul Logtens: penningmeester

Beloningsbeleid: 

De bestuurders krijgen geen persoonlijke vergoeding voor de werkzaamheden. Een bestuurder kan gemaakte kosten declareren. Het bestuur dient akkoord te geven voor de uitbetaling. In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in het totaal aan declaraties door de bestuursleden.

Jaarplan:  zie bijlage

Jaarverslag: zie bijlage